Verbeter uw compliance-processen met RTV Monitor

Radio- en tv-monitoring voor KYC- en CDD-procedures

Waardevolle bron vol actualiteit

Door radio- en tv-monitoringgegevens toe te voegen aan uw KYC- en CDD-procedures, wordt uw compliancekader versterkt. U kunt beter voldoen aan de eisen van regelgevende instanties en uw klanten beschermen tegen risico’s die samenhangen met negatieve berichtgeving in de media. Door RTV-monitoring te integreren in uw KYC- en CDD-processen verbetert u de kwaliteit van de risicoanalyse en vergroot u het vermogen van het bedrijf om potentiële risico’s proactief te beheren.

Profiteer van uitgebreide mediadekking. Hiermee kunt u al het relevante negatieve nieuws registreren, aangezien radio- en televisiebronnen vaak unieke en lokale informatie leveren die online niet beschikbaar is. Identificeer in realtime negatief nieuws en potentiële risico’s. Aangezien nieuws vaak op televisie en radio wordt gemeld voordat het online verschijnt, kunt u proactief reageren op negatieve gebeurtenissen en direct actie ondernemen om eventuele risico’s te beperken.

Door audiovisuele content te analyseren, zoals tone-of-voice, lichaamstaal en presentatie, kunt u dieper inzicht krijgen in de geloofwaardigheid, sentimenten en mogelijke vooringenomenheid van berichtgeving in de media. Deze multimediale beoordeling verbetert de kwaliteit van uw risicobeoordeling en helpt potentiële reputatie- en compliancerisico’s te identificeren.

RTV Monitor geeft toegang tot Nederlandse, Belgische en Duitse regionale en lokale nieuwsbronnen en podcasts die vaak waardevolle informatie bevatten over relevante personen en entiteiten op regionaal niveau. Door deze informatie op te nemen in uw screening op ongunstige media, kunt u beter geïnformeerd worden over specifieke risico’s die verband houden met uw klanten in verschillende geografische gebieden, waardoor de regionale en lokale relevantie verbetert.

Met behulp van onze diensten kunt u historische uitzendingen archiveren en terughalen, zodat u beschikt over betrouwbare gegevens voor uw audittrajecten, het verzamelen van bewijsmateriaal en nalevingsdoeleinden. Dit helpt u te voldoen aan wettelijke vereisten en de robuustheid van uw processen aan te tonen.

Bronnen

  • Nationale en regionale radio- en televisiezenders

  • Podcasts

  • Internationale nieuwsbronnen

  • Aangepaste bronselectie

Technologie

  • AI

  • Spraak-naar-tekst

  • Tekstdetectie (OCR)

  • Logo herkenning

  • Slimme ruisfilter

Referenties